Do kraja 2023. oko 400 zaposlenih proći će edukacije

Vizija

Tomislav Zorić, direktor Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, ističe kako je cjeloživotno obrazovanje ključ uspjeha, a u Croatiji upravo to i pružamo.

null

Kako vidite trenutno stanje na tržištu rada i naše perspektive kao poslodavca? Koji su najveći izazovi?

Trenutno stanje na tržištu rada vrlo je dinamično. Postoje zanimanja koja su izuzetno tražena, a u isto vrijeme i zanimanja koja nestaju. Pod utjecajem demografskih promjena i gospodarskog rasta sve su veće potrebe i za stranim radnicima. Za određena znanja i kompetencije, danas je lakše nego ikad prije dati otkaz i vrlo brzo pronaći novi posao. Novi moment također su donijele i nove generacije koje su poprilično uzdrmale uspavano tržište rada. Ako ljudima već na samim počecima ne pokažete prilike za razvoj karijere, oni će otići lakše nego ikad prije. Danas je ova pojava jedna od gorućih tema na kojoj i mi kao kompanija radimo, a prilagođavat ćemo se i u budućnosti.

S obzirom na trendove na tržištu rada i gospodarsku situaciju, kako se Croatia osiguranje kao poslodavac prilagođava novim okolnostima?

Svjedočimo osjetnom padu standarda zbog općeg porasta cijena. Za razliku od drugih poslodavaca kod kojih je, unatoč visokoj inflaciji, većinom izostalo usklađivanje plaća, u Croatiji smo kontinuirano povećavali plaće od 2020. godine. Pratimo situaciju i trendove na tržištu rada te smo korigirali plaće prema provedenoj godišnjoj procjeni učinka, a dodatno i u dijelu plaća gdje nismo bili tržišno konkurentni. Poseban naglasak smo stavili na pozicije koje su deficitarne na tržištu. Na godišnje povećanje plaća ne utječe samo inflacija nego čitav niz drugih čimbenika, a na angažiranost i zadovoljstvo djeluje cijeli kompenzacijski paket i radno okruženje. Vrlo brzo, kroz planiranje koje je u tijeku, donijet ćemo odluku što ćemo primijeniti u 2023., a koje neoporezive primitke ćemo primijeniti već tijekom 2022. Dio će se primijeniti na sve zaposlenike, a dio za nagrađivanje zaposlenika koji daju najveći doprinos kompaniji. Prvo pandemija, a sada i inflacija, predstavljaju ozbiljne izazove za nas, ali cilj nam je osigurati financijsku stabilnost i konkurentnost na tržištu. 

Kakvim se pokazao direktan model suradnje s obrazovnim institucijama?

Croatia osiguranje se kontinuirano prilagođava novim okolnostima u kojima smo na vrijeme prepoznali da postoji potreba za specijalističkim studijem kojeg smo 2019. pokrenuli u suradnji s FER-om. Prvu generaciju smo upisali 2020. pa već ove godine dobivamo prve postdiplomante. Studij je nastao kao odgovor na izazove s kojima se posljednjih godina susreće osigurateljna djelatnost uslijed ubrzane transformacije tržišta u smjeru digitalnih poslovnih modela i novih vrsta proizvoda. Upravo upisujemo nove polaznike 3. generacije studija te ćemo po prvi puta imati i polaznike izvan Croatia osiguranja. 

Što smo naučili iz prilagodbi rada uslijed pandemije?

Formalizirali smo rad od kuće, a povratne informacije naših zaposlenika pokazuju da ova odluka pozitivno utječe na zadovoljstvo i produktivnost i nakon pandemije. To je bila nužna prilagodba, a formalni nastavak je potvrda da je to novo i željeno stanje. Ispravno uvođenje u posao i lojalnost teško je razviti kod ljudi koji cijelo vrijeme rade na daljinu. Najbolji način rada je hibridni na način - da su radnici veći dio tjedna u uredu, a do dva dana od kuće. Da bi razvili povjerenje i lojalnost ljudi moraju imati i socijalni moment. Upravo je iz tog razloga hibridni rad je budućnost. Bez povezanosti, empatije i ljudskosti nećemo moći premostiti sve izazove koje pred nas stavlja tržište rada.

Kako su prihvaćene ostale promjene, pa i mogućnost ocjenjivanja nadređenih?

Proveli smo edukacije kako postavljati ciljeve te kako dati povratnu informaciju na što kvalitetniji način i na tome ćemo raditi i u novim edukacijskim ciklusima. Smanjili smo broj odluka koje Uprava treba odobriti, što timove čini puno bržima u donošenju odluka. Uz suvremeniji intranet, pokrenuli smo i internu društvenu mrežu Jenz na kojoj puno više dijelimo poslovne i privatne uspjehe te novosti koji nisu uvijek formalne, a daju nam potrebnu koheziju unutar timova, koji se realno vrlo rijetko imaju priliku vidjeti uživo.

Po prvi put uveli smo mogućnost ocjenjivanja nadređenih kojima je ta ocjena osnova za njihovu procjenu učinka za 2022., tako da i kroz taj cilj želimo povećati zadovoljstvo i napredak načinom upravljanja i razvoja zaposlenika. Implementirali smo Improv3 platformu na kojoj ćemo kontinuirano pratiti zadovoljstvo zaposlenih, te nastaviti ulagati u edukaciju i učiniti je dostupnijom većem broju zaposlenih.

Koje su novosti u okviru programa edukacija zaposlenika? Tko se i kako može priključiti edukacijama?

Edukacija i cjeloživotno učenje ključ su uspjeha. Potaknuti povratnom informacijom od zaposlenika da je većina znanja dobivena kroz talent program nedovoljno primjenjiva u svakodnevnom radu te da bi od HR-a htjeli dobiti više internih programa koji su više u skladu s njihovim stvarnim razvojnim potrebama odlučili smo promijeniti pristup. Analizom razvojnih planova definirali smo nekoliko glavnih područja koje zaposlenici i voditelji vide kao ključna za još uspješnije obavljanje svog posla. To su: menadžerske i leadership kompetencije, projektni management, digitalne vještine te softskills koje uključuju prezentacijske vještine, osobnu produktivnost (efikasna organizacija vremena i zadataka), pregovaračke vještine i (među)timsku suradnju i slično.

Kako se provode edukacije? 

Odlučili smo se za tri partnera koji nas mogu pratiti u našim potrebama, a to su: PWC, LQ i Algebra. Krovni ugovori s njima omogućuju nam bržu organizaciju i provedbu svih vrsta edukacija uz popuste koje mogu koristiti svi naši zaposlenici i članovi njihovih obitelji. Za uspjeh edukacijskih programa, osim kvalitetne pripreme i predavača, ključna je radna okolina na čelu s voditeljima. Edukacija je uvijek samo prvi korak u primjeni nekog novog znanja, zato koristim ovu priliku da podsjetim da svi imamo aktivnu ulogu, kao i direktori koji imaju odgovornost podržati svoje članove tima na njihovim razvojnim putevima. Pratiti što su naučili, omogućiti im da naučena znanja primjene u radu te pružati poticaj i povratnu informaciju u tom procesu. Veseli me da će ovim programima, skupa s Franklin Covey platformom i Insurtech studijem, do kraja 2023. oko 400 ljudi svih hijerarhijskih razina biti obuhvaćeno edukacijskim programima od kojih većina njih može pozitivno utjecati na cjelokupnu kvalitetu života, a ne samo rada.

Trenutno smo u postupku stjecanja MAMFORCE standarda - što to znači za kompaniju i zaposlenike?

CO je kompanija koja daje jednake šanse svim zaposlenima za osobni razvoj i profesionalni napredak. Svrha certifikata je da se kompanije i Uprave osvijeste u kojoj mjeri je takva praksa primijenjena unutar kompanije budući da je dio certificiranja i anketa u kojoj radnici anonimno odgovaraju na anketni upitnik. Tijekom certificiranja dobit ćemo uvid na kojim područjima trebamo dodatno raditi i što zaposlenici očekuju te kreirati strategiju potrebnih promjena. Raznolikost nas čini pametnijima, a otvorenost  za različite pristupe bogatijima, u svakom smislu. Zadovoljstvo i samopouzdanje zaposlenika ovisi o korporativnoj kulturi i radnim uvjetima. Potrebne promjene koje će se identificirati uvest ćemo na dobrobit zaposlenih i produktivnost poslovanja.